حضور فعال در نمایشگاه هفته پژوهش

 

حضور فعال گروه فنی و کیفی هوش، مدیریت و پایداری در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی که به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران برگزار گردید.

 

 

از کلیه علاقمندان دعوت میشود تا از این نمایشگاه بازدید داشته باشند. 

این نمایشگاه تا تاریخ 22 آذر 1401 در بلوک B ساختمان ابن سینای دانشگاه علوم و تحقیقات تهران برقرار است.