خدمات


برای به دست آوردن بهترین ها در کنار شما هستیم.

همواره در تلاش هستیم تا در حوزه های زیر، بهترین را برای شما رقم بزنیم. 

طراحی فرایند

طراحی و بهبود فرایند، تنها راه حل موجود برای بهبود وضعیت سازمان ها است. طراحی و بهبود فرایند و خطوط تولید خود را به ما بسپارید.

03

01

دوران کرونا به ما اثبات کرد، توجه به پتانسیل بالای فضای مجازی، الزامی است. لذا در این دوران، برگزاری دوره های متعدد مجازی در دستور کار قرار گرفت.

آموزش مجازی

آموزش حضوری

در کنار آموزش مجازی، نمی توان از آموزش حضوری نیز غافل شد.همچنان، با قدرت به برگزاری دوره های حضوری نیز ادامه میدهیم.

02

نوسازی در ساختار کیفیت

ساختار کیفیت یک سازمان، مانند محافظی قدرتمند در سازمان عمل خواهد کرد. باید همواره این ساختار را به روز رسانی و نوسازی کرد تا پیشرفت درون سازمانی حاصل شود.

04

طراحی مواد

چگونه مواد مهندسی مورد استفاده در صنعت خود را بهبود دهیم؟ نقش شبیه سازی در صنعت شما چیست؟ 
این موارد را در کنار شما بررسی خواهیم کرد.

05

​استقرار استانداردهای جدید

اجرا و استقرار استانداردهای متنوع سازمان بین المللی استاندارد را به ما بسپارید.
نه فقط با دیدگاه اخذ یک گواهی نامه!! بلکه با دیدگاه بهبود وضعیت ساختار شما در تمامی حوزه ها!

06

نکته کلیدی...

از محیط زیست غافل نشوید!!

فرایندها، ساخت مواد و هر آنچه که امروزه بشر انجام می دهد، به نوعی در حال آسیب زدن به محیط زیست است. سال 2016 میلادی زمین، گرم ترین سال خود را طی کرده است و اگر این شرایط ادامه یابد، اثرات جبران ناپذیری را برای نسل های بعدی خواهد داشت. اقدامات زیر را در کنار هم انجام میدهیم، تا محیط زیست خود را بهبود بخشیم. 

اجرای استاندارد ISO 14001

استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی


استفاده از پنل های خورشیدی
تامین نیروی پاک برای سازمان شما

​​​​​​​
استفاده از بازیافت مواد و فلزات
بهترین راهکار برای حفظ و حتی کسب درآمد