Training course registration
ثبت نام دوره آموزشی

نسل هزاره و دانشگاه

#چالش_های_نسل_هزاره

نسل هزاره هست و هزار و یک چالش...

انگار چالش های این نسل تمامی ندارد. ببین چقدر چالش داریم که بعد از نوشتن یک کتاب، همچنان باید بنویسم تا بلکه شاید این چالش ها تمام شود. دیگر چالش ما در دانشگاه هست. دانشگاهی که خود یک چالش هست!! نخندید. امروز درس خوندن کار سختی شده و بچه ها دیگر انگیزه لازم برای ادامه دادن به این مسیر پیچیده را ندارند...

دلیل و چرایی این موضوع بماند که بحث ما نیست ولی چالش چیست؟؟ نسل هزاره و نسل زد که دوست خوب من هستید، باید این رو بدونید که شما با نسلی طرف هستید که یا آموزش دیده نسل بومر هست، یا خود نسل ایکس هست! چقدر پیچیده شد. نسل بومر نسلی بودند که در زمان فراوانی نعمت، ناگهان رشد کردند و جمعیت با آنها چندین برابر شد. نسل ایکس هم نسلی بود که بین ما و نسل بومر رشد کرد. نسل بومر در زمان خود با 20 هزار تومن یک آپارتمان شیک و مجلسی میخرید در حالی که امروز با 20 هزار تومن یک بسته چیپس فلفلی هم به شما نمیدهند. و اینجاست که درگیری و تفاوت شروع می شود. نسل بومر در دانشگاه به شدت تلاش میکند و امیدوار است چون خود با دانشگاه به آن 20 هزار تومن معروف رسیده بود، ولی شما از درس و دانشگاه فراری هستید چون باید 20 هزار تومن هم بدید که فایل آخرین جزوه درسی را چاپ و کپی کنید. راهکار شما چیست؟ با نسل بومر و نسل ایکس نجنگید. آنها عادت دارند شما رو قضاوت کنند، زیر سوال ببرند و له کنند. آنها از این کار لذت میبرند چون دوره ای برای خود آنها احتمالا این موضوعات اتفاق افتاده است. راهکار شما استراتژی ببرخویشتن دار است.

فراموش نکنید شما یک ببر هستید، چابک، سریع و ابزارهای مختلفی مانند اینترنت را دارید. به جای جنگ با نسل بومر و ایکس، خونسرد باشید. بدون تفاوت باشید و فقط به وظیفه خود عمل کنید. بدونید اونها به شما و خواسته های شما بهای خاصی نمیدهند و طبق برنامه ذهنی خود پیش میروند. لازم نیست از خود سوال کنید چگونه میتوانم فلان شخص را راضی کنم چون هرکاری کنید او راضی نخواهد بود. پس لطفی در حق خود بکنید. اگر امروز در دانشگاه و درس هستید، فقط به درس توجه کنید و نه دانشگاه. درس و مهارت ابزارهای اصلی شما هستند.

شما باید بدانید که هر دانشگاهی باشید بزرگانی و تاج سرهایی از نسل ایکس و بومر هستید و باید برای له شدن آماده باشید. مانند یک ببر به بالای درخت خویش پناه ببرید و فقط رشد کنید. بدونید که با این روش خیلی راحت تر میتونید به خواسته های خود برسید تا اینکه انتظار داشته باشید تاج سرهای ما، حرف های ما را به درستی درک کنند. همیشه کم حرف باشید، اینطوری انتظاری هم ندارید که کسی شما را درک کند، چه نسل بومر باشد، چه نسل ایکس...

#چالش_های_نسل_هزاره #این_است_دانشگاه

امید اشکانی.