کمپ نوروزی آموزش

شرکت مشاوره مهندسی تلاشگران کیفیت سبز در نظر دارد تا با اتکا به دانش فنی و نقش موثر آموزش در تعطیلات نوروزی، اقدام به برگزاری چند دوره آموزشی رایگان به صورت مجازی برای علاقمندان نماید. در همین راستا، اولین دوره آموزشی با عنوان دوره آموزشی شبیه ساز خواص مواد JMatPRo تقدیم علاقمندان می شود. 

امید است در عید نوروز در کنار بازدید و تعطیلات، توجهی هم به امر آموزش شود. 

برای دسترسی به ویدیوها به لینک ما مراجعه کنید.

www.aparat.com/ims_group