دوره حضوری رهبری سازمانی

دوره رهبری یکی از اصلی ترین دوره های مدیریتی است که امروزه بسیاری از سازمان ها به آن نیاز دارند. در این بین موسسه پترو آموزشی یارا با همکاری گروه هوش، مدیریت و پایداری اقدام به برگزاری این دوره آموزشی میکند. برای ثبت نام این دوره با شماره موسسه پترو آموزشی یارا در تماس باشید. 

 

09395985332