پیام نوروزی مدیر عامل

یک سال گذشت و امروز، با اتکا به دانش فنی کشور، تلاش جوانان و حمایت مسئولین، اتفاقات خوبی در سال رقم خورد. امید است امسال نیز با تلاش جوانان این مرز و بوم بتوانیم در رشد و توسعه مراکز علمی نقشی موثرتر از قبل داشته باشیم.

شرکت مهندسی مشاوره تلاشگران کیفیت سبز

نوروز بر شما مبارک.