تاسیس شرکت تلاشگران کیفیت سبز

 

به گزارش واحد ارتباطات، بعد از تلاش فراوان پرسنل و مدیریت مجموعه، در مورخ اول اسفند ماه، گروه و هسته فناور هوش، مدیریت و پایداری، تحت عنوان شرکت مهندسی مشاوره تلاشگران کیفیت سبز به شناسه ملی 14012010798در اداره ثبت شرکت ها به ثبت ملی رسید و از این پس فعالیت های خود را به صورت گسترده ادامه میدهد. 

مدیریت مجموعه از تلاش کلیه پرسنل قدردانی کرده و امیدوار است که این مجموعه بتواند گام های مفیدی در راستای رشد و توسعه کشور بردارد. 

ماموریت سازمانی: 

یک گام به جلو حتی در سخت ترین شرایط. 

شعار سازمانی: 

امروز ما تلاش میکنیم، تا فردا فرزندان ما راه ما را دنبال کنند.