سازمان های بدون سلسله مراتب، تیم‏ های کاربردی‌تری می‌سازند!!

این عقیده که سلسله مراتب تعریف شده و رهبری باصلابت در سازمان، شرکت‌ها را در برابر تهدیدات ایمن می‏کنند و آنها را برای حضور در صحنه رقابت متحد می‌کنند، غلط است. 

به باور خانم "لیندرد گریر"، استاد رفتار سازمانی در مدرسه کسب‌وکار استنفورد، «وقتی به سازمان‏ های واقعی نگاه کنید، می‏توانید ببینید که داشتن سلسله‏ مراتب روشن درون آن سازمان، باعث می‌شود وقتی کارکنان با تهدیدی خارجی روبه‌رو می‌شوند، مسئولیت را گردن یکدیگر بیندازند.» 

همکاری‏های تیمی موثر در رویارویی با تهدیدات، مستلزم سلسله ‏مراتب و تمرکز قدرت نیست، بلکه به ایجاد حس برابری و شکل‏ گیری فرهنگ مشارکت نیاز دارد.

 تیمی تحقیقاتی در همکاری با پژوهشگرانی از دانشگاه آمستردام و دانشگاه درکسل با انجام یک مطالعه به نتایجی دست پیدا کردند. 
در این پژوهش، گروه‏های سه نفره از دانشجویان، پروژه مشاوره ‏ای را برای یک مشتری بالقوه به اجرا گذاشتند. 
برخی از این گروه‏ها فاقد سلسله‏ مراتب بودند، درحالی‌که اعضای سایر تیم‏ها به صورت گزینشی عناوینی را دریافت کرده بودند: مشاور ارشد، کارشناس مشاوره و... 
به همین ترتیب برخی از گروه‎ها هیچ رقیبی نداشتند، درحالی‌که به برخی از تیم‏ها گفته شده بود با شرکتی رقیب برای جذب مشتری رقابت می‏کنند. 

پژوهشگران دریافتند که تیم‏های دارای سلسله مراتب و رقبای تعریف شده به شدت درگیر ارتباطات و اختلافات داخلی هستند، درحالی‌که اعضای سایر تیم‏ها با برقراری روابط مسالمت‌آمیز، همکاری قابل قبولی داشتند.

 به باور ون باندرن، تیم‏های دارای روابط مسالمت‏ آمیز تمرکز بیشتری بر گروه دارند، چرا که «همواره احساس می‏کنند در یک قایق مشترک به سر می‏برند و سرنوشت مشترکی در انتظار آنهاست. درحالی‌که تیم‏های دارای سلسله‏ مراتب به پررنگ‌تر جلوه دادن نقش خود - احتمالا به بهای تخریب دیگران - تمایل بیشتری داشتند.»

 خانم گریر بر توجه هر چه بیشتر به زمینه ‏های موجود برای پاسخ به پرسش‏های طرح شده تاکید دارد. 
هر سازمانی که با تهدیدات خارجی روبرو نباشد باید توان فعالیت در ساختاری کاملا بوروکراتیک و سلسله مراتبی را داشته باشد.
 در بازار رقابتی امروز، گرایش به روابط مسالمت‌آمیز احتمال حمایت بیشتر از مشارکت کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد آنها را افزایش می‏دهد.
بطور کلی تیم‎های فروش با رقابت شرکت‎های ارائه‏ دهنده محصولات و خدمات مشابه روبه‌رو هستند. در این صورت، اشاعه فرهنگ تعامل مسالمت ‏آمیز در واحد فروش احتمالا منجر به تضعیف عملکرد این بخش شود. 
در این میان، مهندسان سازمان از جمله گروه‏هایی هستند که تاثیرپذیری کمتری از سایر شرکت‌ها داشته باشند. ازین‌رو، استفاده از سلسله ‏مراتب استاندارد تاثیر مثبتی بر عملکرد تیم‏های مهندسی بر جای می‏گذارد.

 با در نظر گرفتن تمامی مسائل یاد شده، یک پرسش اساسی وجود دارد و آن اینکه منظور از جایگزین کردن سلسله ‏مراتب چیست؟ 
خانم گریر می گوید: «همیشه گفته‏ ام اگر قرار باشد جایزه نوبلی به دانشمندان حوزه مدیریت داده شود، بدون شک این جایزه متعلق به شخصی خواهد بود که معرف ساختار نوینی باشد که بر مبنای تمایز عمودی و رهبری شکل نگرفته است.»