Training course registration
ثبت نام دوره آموزشی

دوره اصول سرپرستی در کسب و کار با همکاری انجمن مدیریت کسب و کار ایران برگزار شد.

دوره اصول سرپرستی در کسب و کار با تدریس دکتر امید اشکانی، در دی ماه 1400 و با همکاری دانشگاه تنکابن و انجمن مدیریت کسب و کار ایران برگزار گردید.

دوره اصول سرپرستی در تعالی سازمانی نیز مجددا در حال ثبت نام است و علاقمندان میتوانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.