هوش یا نگرش، مسئله این است!

 وقتی از موفقيت صحبت به ميان می‌آيد، ممكن است اينطور فكر كنيم كه فقط افراد باهوش می‌توانند موفق شوند. ولی تحقيقاتی كه اخيرا انجام شده‌اند اين طرز فكر و نگرش شما را تغيير خواهند داد. تحقیق اخير نشان می‌دهد كه نگرش شما، خيلی بهتر از هوشتان می‌تواند موفقيت شما را پيش‌بينی و البته تضمین كند.

طبق این تحقیقات افراد به لحاظ نگرشی به دو دسته تقسيم می‌شوند: افراد با طرز فكر ثابت و افراد با طرز فكر رشد.

 

اگر فردی با طرز فكر ثابت باشيد بر اين باور خواهيد بود كه شما همين هستيد و قابل‌تغيير نيستيد. در اين صورت وقتی با چالش مواجه می‌شوید دچار مشكل خواهيد شد، زيرا هر چيزی كه خارج از توان شما باشد باعث نااميدی‌تان می‌گردد.

ولی افرادی كه طرز فكر رشد دارند معتقدند كه با تلاش و كوشش می‌توانند بهتر شوند. اين افراد حتی اگر ضريب هوشی پايين‌تری داشته باشند باز هم موفق تر از افرادی كه طرز فكر ثابت دارند، عمل می کنند؛ زيرا اين افراد از چالش‌ها استقبال كرده و آنها را فرصت‌هایی برای يادگيری چيزهای جديد می‌دانند.

بنابراین گرچه داشتن تواناییهایی مثل هوشمند بودن باعث اعتماد به نفس می‌شود ولی این نگرشها، باورها و طرز فکر ماست که تعیین کننده میزان موفقیت است.