کتاب مدیریت استراتژیک در سازمان منتشر شد!

یکی از رسالت های اصلی گروه هوش، مدیریت و پایداری، ارائه به روزترین مطالب، مقالات و کتب تخصصی به صورت ترجمه و تالیف شده است که در همین راستا، تیمی از متخصصین مجموعه در جدیدترین اثر منتشر شده، کتاب مدیریت استراتژیک در سازمان (آنچه استراتژیست ها باید بدانند) را در اختیار مدیران سراسر کشور قرار دادند. 

این کتاب که تحت حمایت معنوی انجمن مدیریت کسب و کار ایران و اتحادیه انجمن های علمی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی ایران است، کتابی مناسب برای اجرای تفکر و برنامه ریزی استراتژیک بوده و در دنیا از کتاب های مطرح در این حوزه است.

نویسندگان: ام. وی. پراوین و ام. ای. جوزف.

مترجمین: امید اشکانی، سارینا بهداروندی عسکر، عباس شیرمردی.

ناشر: انتشارات آموزشی تالیفی ارشدان، چاپ اول، بهار 1401.