Training course registration
ثبت نام دوره آموزشی

مقاله جدید در زمینه مدیریت دانش در مجله انجمن مدیریت ایران منتشر شد....

مقاله جدید دکتر امید اشکانی در مجله موفقیت از طریق لینک زیر در دسترس عموم عزیزان قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی مفهوم مدیریت دانش در واحدهای تحقیق و توسعه پرداخته می شود.

Pages from MAG-214-etude-021-3.pdf