مقاله جدید در زمینه مدیریت دانش در مجله انجمن مدیریت ایران منتشر شد....

مقاله جدید دکتر امید اشکانی در مجله موفقیت از طریق لینک زیر در دسترس عموم عزیزان قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی مفهوم مدیریت دانش در واحدهای تحقیق و توسعه پرداخته می شود.

Pages from MAG-214-etude-021-3.pdf