Training course registration
ثبت نام دوره آموزشی

ثبت نام دوره مدیریت استراتژیک آغاز شد.

مدیریت استراتژیک یکی از اصلی ترین روش های مدیریت برای حفظ و بقای یک سازمان است که امروزه بسیار مورد توجه سازمان ها و مدیران ارشد قرار میگیرد. 

در این دوره آموزشی مدیریت استراتژیک در گام های چهارگانه بررسی و نکاتی از اجرا، تفکر استراتژیک و دیگر موارد مربوط بررسی میشود. 

این دوره آموزشی در حال ثبت نام بوده و برای رزرو دوره میتوانید با شماره زیر در ارتباط باشید. همچنین این دوره آموزشی دارای گواهی نامه دو زبانه دانشگاه پیام نور و موسسه پترو آموزشی یارا است.

09395985332