رویداد بام اندیشه های نوآور

از کلیه علاقمندان دعوت می شود در رویداد بام اندیشه های نوآور حضور داشته باشند.

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ساختمان دکتر حبیبی، طبقه 4 ، مرکز رشد و نوآور