کتاب راهنمای Thermo Calculator منتشر شد.

به اطلاع کاربران گرامی میرساند راهنمای کاربردی نرم افزار Thermo calculator منتشر گردید. این کتاب یکی از مهم ترین کتاب های در حوزه نرم افزارهای نوین مهندسی مواد است و این نرم افزار نیز وظیفه شبیه سازی خواص ترمودینامیکی آلیاژ را بر عهده دارد.