دوره آموزشی طرح ریزی کیفیت محصول

طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول یا یکی از ابزارهای مهم در زیر مجموعه مدارک فنی و کیفی است که امروزه می توان آن را در صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی، لوازم خانگی، فولادسازی و نظایر آن تدوین و اجرا کرد. 

طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول مجموعه ای از فرم ها و دستورالعمل های فنی و کیفی است که در سازمان و در بخش های مختلف جاری می شود تا پرسنل دقیقاً از وظایف خود آگاه باشند. بخش گسترده ای از مدارک طرح ریزی کیفیت محصول باید مطابق با نیاز مشتریان تدوین و اجرا شود. 

به همین منظور جهت آشنایی عزیزان با طرح ریزی کیفیت محصول، با همکاری انجمن مدیریت کیفیت ایران، دوره ای تحت این عنوان برگزار می گردد. لذا برای ثبت نام این دوره و شرکت در وبینار، به لینک زیر مراجعه نمایید. 

https://iranqms.com/?p=3994