​کتاب راهنمای کاربردی نرم افزار JMatPro ویژه رشته مهندسی مواد

کتاب راهنمای جیبی نرم افزار کلید فولاد

کتاب فلزات نادر و دیرگداز

کتاب فرایند انتقال حرارت در متالورژی

کتاب گزیده ای از کوره های متالورژیکی و مسائل جنبی آنها

​​​​​​​

کلیک کنید
کلیک کنید
کلیک کنید
کلیک کنید
کلیک کنید