​​یکی از راه های افزایش علاقمندی افراد به مطالعه، افزایش سرانه مطالعه با استفاده از رمان و داستان های جذاب می باشد.

دانلود رمان جنایی راز یک جنایت، جلد اول: قاتل خاموش

دانلود رمان جنایی راز یک جنایت، جلد دوم: جواهر مرگ آور

دانلود رمان جنایی راز یک جنایت، جلد سوم: رسوایی

دانلود رمان جنایی راز یک جنایت، جلد چهارم: بازی مرگ

دانلود رمان جنایی راز یک جنایت، جلد پنجم: انتقام بزرگ
​​​​​​​
​​​​​​​

کلیک کنید
کلیک کنید
کلیک کنید
کلیک کنید
کلیک کنید