​​​​​رشته مهندسی مواد و مکانیک

راهنمای اجرای آزمون های خواص مکانیکی مواد

فایل آموزشی روش های نوین آنالیز مواد مهندسی توسط میکروسکوپ های جدید

مجموعه ده تمرین نرم افزار سالیدورکس​​​​​​​​​​​​​​

راهنمای آزمایشگاه عملیات حرارتی با دیدگاه علمی

بازرسی غیر مخرب به روش ترموگرافی

فایل آموزشی جوشکاری فولادهای ابزار و پر آلیاژ

مروری بر روش های تولید لوله های مختلف به روش جوشکاری


اصول و کلیاتی از فن آوری کربن دهی 

جزوه کلیاتی از جوشکاری مقاومتی به همراه اصول آن

راهنمایی از جوشکاری فلزات گران بها و طلا

مطالعه بیشتر و سفارش
مطالعه بیشتر و سفارش
مطالعه بیشتر و سفارش
مطالعه بیشتر و سفارش
مطالعه بیشتر و سفارش
مطالعه بیشتر و سفارش
مطالعه بیشتر و سفارش
مطالعه بیشتر و سفارش
مطالعه بیشتر و سفارش
مطالعه بیشتر و سفارش